قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه همیشه بدانید که چه چیزی را پرداخت خواهید کرد


ماهانه
سالانه

سوالات متداول

آیا می توانم هر زمان که بخواهم حساب خود را ارتقا دهم؟

آره! می‌توانید با بسته رایگان ما شروع کنید و هر زمان که بخواهید ارتقا دهید تا از ویژگی‌های ممتاز لذت ببرید.

من چگونه شارژ خواهم شد؟

به شما یادآوری می شود که 7 روز قبل از انقضا عضویت خود را تمدید کنید.

How do refunds work?

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. You will just need to contact us and we will take care of everything.


Premium Features. All Yours.

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.


Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Premium Aliases

As a premium membership, you will be able to choose a premium alias for your links from our list of reserved aliases.

Robust API

Use our powerful API to build custom applications or extend your own application with our powerful tools.